besenreisen
"Geen ontsierende
plekken meer op je benen"
"Geen ontsierende
plekken meer op je benen"

Besenreiser en spataderen

Besenreiser en spataderen zijn de verwijde vaten die voorkomen op de benen. De grotere blauwe vaten worden spataderen genoemd en zijn niet behandelbaar met lasertherapie. Deze kunnen enkel door onze dermatoloog worden behandeld d.m.v. scleroseren (inspuiten). De kleine vaatjes worden besenreiser genoemd en zijn rood of blauw van kleur. Deze vaatjes zijn goed te behandelen met een vaatlaser. Spataderen komen met name voor aan de achter- en binnenzijde van de benen. Besenreiser kunnen overal op de benen voorkomen.

Oorzaak spataderen

Verwijde vaten op de benen ontstaan doordat de wand van de vaten verzwakt is. Door de zwaartekracht heeft het bloed meer moeite om terug te stromen. Een bloedvat bevat kleppen om terugstroming van het bloed te voorkomen. Bij spataderen kunnen de kleppen niet meer goed sluiten omdat de vaatwanden verzwakt zijn. Hierdoor zet het vat nog verder uit en wordt een spatader zichtbaar op de huid. Spataderen komen vaker voor bij het ouder worden maar ook erfelijke aanleg speelt een rol. Staande beroepen of zwangerschap kunnen ook uitlokkende factoren zijn voor het ontstaan van spataderen.

Spataderen kunnen niet worden behandeld met lasertherapie. De dermatoloog kan de spataderen inspuiten met een vloeistof wat de vaatwanden laat verkleven. Deze techniek wordt ook wel scleroseren genoemd. 

Oorzaak besenreiser

Ook bij besenreiser zijn de vaatwanden verzwakt. Door de zwaartekracht heeft het bloed meer moeite om terug te stromen richting het hart en zullen de vaatjes sneller kunnen verwijden. Vooral wanneer de vaatwanden al verzwakt zijn zoals gebeurt bij het ouder worden. Besenreiser kunnen ook een oorzaak zijn van een spataderen in de omgeving. Daarnaast spelen een aantal factoren een rol zoals een staand beroep, erfelijkheid en zwangerschap.

Lasertherapie is een geschikt behandelmethode om besenreiser te behandelen. Gemiddeld zijn er 1 tot 3 behandelingen nodig om de vaatjes te verwijderen.